Chính sách bảo mật thông tin

Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website: https://thegioituigiay.com/ được quản lý bởi Công Ty Cổ Phần Thế Giới Túi Giấy. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của những người truy cập.

banner-bao-mat-thong-tin 

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết nhằm phục vụ các mục đích:

  • Đơn hàng: Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng in túi giấy giá rẻ chất lượng cao của bạn
  • Duy trì tài khoản: Để tạo và duy trì tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Bao gồm các phản hồi, khiểu nại của bạn.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dụng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi . Vì vậy, chúng tôi sẽ dung tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn không đăng nhập vào tái khoản của mình.

Bình luận bài viết