Phòng thiết kế

Phòng thiết kế là một bộ phận vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong mỗi Công ty có liên quan đến lĩnh vực thiết kế bởi lẽ nó là nơi thể hiện sự sáng tạo và chuyên nghiệp của Công ty qua mỗi mẫu thiết kế nhất định, quyết định trực tiếp đến mẫu mã và chất lượng hình ảnh sản phẩm của Công ty.

Đồng thời, cũng là bộ phận quan trọng trong việc tham mưu, tư vấn cho Ban Giám Đốc về các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế trong nội bộ và khách hàng.