Phòng kinh doanh

Nhân viên kinh doanh trong Công ty Thế Giới Túi Giấy có vai trò giới thiệu và bán sản phẩm của công ty đến khách hàng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải quyết khiếu nại và yêu cầu của khách hàng. Nhân viên kinh doanh cũng cần phải theo dõi thị trường và cập nhật thông tin về sản phẩm mới của công ty để giới thiệu cho khách hàng.